Studying the phosphorus release from the Loosdrecht Lakes sediments, using a continuous flow system

P.C.M. Boers

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)51-60
  TijdschriftHydrobiological Bulletin
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift1-2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1986

  Citeer dit