Sturen van bodemmicrobiomen voor plantgezondheid in de tuinbouw

S.E. Hannula, H. Ma, A.M. Pineda, T.M. Bezemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)66
TijdschriftGewasbescherming
StatusGepubliceerd - 14 jul. 2018

Citeer dit