Stylometry applied to book preferences

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentieAbstractWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - jun. 2017

Citeer dit