Styracothoracidae (Copepoda: harpacticoida), a new family from the Philippine deep sea

R. Huys

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)769-783
  TijdschriftJournal of Crustacean Biology
  Volume13
  Nummer van het tijdschrift4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit