Subcortical connections to human amygdala and changes following destruction of the visual cortex.

M. Tamietto, P. Pullens, B. De Gelder, L. Weiskrantz, R. Goebel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

165 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1449-1455
TijdschriftCurrent Biology
Volume22
DOI's
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit