Subcutaneous phaeohyphomycosis caused by sterile Chaetomium species

M.J. Najafzadeh, M. Saradeghi Keisari, A. Fata, F. Berenji, M. Gangbakhsh, G.S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)180-180
  TijdschriftMycoses
  Volume54
  StatusGepubliceerd - 2011

  Citeer dit