Subcutaneous phaeohyphomycosis due to Veronaeabotryosa

A. Bonifaz, C. Padilla-Desgarennes, H. Badali, D. Vazquez-Gonzalez, S. de Hoog

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)214-214
  TijdschriftMycoses
  Volume55
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit