Subcutaneous phaeohyphomycotic cyst caused by Pyrenochaeta romeroi

H. Badali, J. Chander, N. Gulati, A. Attri, R. Chopra, M.J. Najafzadeh, S. Chhabra, J.F. Meis, G.S. de Hoog

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    40 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Subcutaneous phaeohyphomycotic cyst caused by Pyrenochaeta romeroi'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences