Subjectieve levensverwachting en pensioenplannen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

41 Downloads (Pure)

Samenvatting

Een belangrijk argument in de discussie over de verhoging van de pensioenleeftijd is dat deze meer in de pas moet gaan lopen met de gestegen levensverwachting. Het NIDI onderzocht of de werknemers zelf zich in de besluitvorming rondom stoppen met werken laten leiden door ideeën over hun levensverwachting. Er blijkt meer belangstelling te zijn voor langer doorwerken bij hen die denken ouder te worden. Maar in de praktijk stoppen deze werknemers niet later met werken.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume28
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit