Submersed macrophytes play a key role in structuring bacterioplankton community composition in the large, shallow, subtropical Taihu Lake, China

Q.L. Wu, G. Zwart, J. Wu, M.P. Kamst-van Agterveld, S. Liu, M.W. Hahn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  6 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Submersed macrophytes play a key role in structuring bacterioplankton community composition in the large, shallow, subtropical Taihu Lake, China'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Medicine & Life Sciences

  Agriculture & Biology