Subnational sectarianisation: Clientelism, religious authority, and intra-religious rivalry in Aceh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)146-152
TijdschriftRelgion, State and Society
Volume49
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit