Subramanian hyphomycetes: a tribute

Roland Kirschner, Pedro W. Crous

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)991-992
  Aantal pagina's2
  TijdschriftMycological Progress
  Volume15
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusGepubliceerd - okt. 2016

  Citeer dit