Substrate composition impacts long-term vegetation development on blue-green roofs: Insights from an experimental roof and greenhouse study

Henk-Jan van der Kolk, Petra van den Berg* (Co-auteur), Thijs van Veen, Martijn Bezemer

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

9 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Substrate composition impacts long-term vegetation development on blue-green roofs: Insights from an experimental roof and greenhouse study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds