Substrate Selection and Seasonal-Variation in Densities of Invertebrates in Stream Pools of a Tropical River

M. Arunachalam, K.C.M. Nair, J. Vijverberg, K. Kortmulder, H. Suriyanarayanan

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  4 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)141-148
  TijdschriftHydrobiologia
  Volume213
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Citeer dit