Subsurface activity of benthic foraminifera - Comment

L. Moodley, P.M.J. Herman, J.J. Middelburg, C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  166 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  No abstract available for this comment. [KEYWORDS: Oxygen concentrations; tolerance]
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)303-304
  TijdschriftMarine Ecology Progress Series
  Volume145
  Nummer van het tijdschrift1-3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1996

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Subsurface activity of benthic foraminifera - Comment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit