Subtle esophageal motility alterations in Parkinsonian Syndromes: synucleinopathies vs. tauopathies.

I. Claus, J. Suttrup, P. Muhle, S. Suntrup-Krueger, M.L. Siemer, F. Lenze, R Dziewas, T Warnecke

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

14 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)406-412
TijdschriftMovement Disorders Clinical Practice
Volume5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Citeer dit