Subtyping insomnia disorder - Authors' reply

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)285-286
Aantal pagina's2
TijdschriftThe Lancet Psychiatry
Volume6
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit