Subversive Seas: Anticolonial Networks across the Twentieth-Century Dutch Empire. By Kris Alexanderson.

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)175-176
TijdschriftThe Journal of Modern History
Volume93
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit