Success and failure of controlling the real-time functional magnetic resonance imaging neurofeedback signal are reflected in the striatum

Leon Skottnik, Bettina Sorger, Tabea Kamp, David Linden, Rainer Goebel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

18 Citaten (Scopus)
114 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Success and failure of controlling the real-time functional magnetic resonance imaging neurofeedback signal are reflected in the striatum'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences