Success of lake restoration depends on spatial aspects of nutrient loading and hydrology

Annette B.G. Janssen (Co-auteur), Dianneke van Wijk, Luuk P.A. van Gerven, Elisabeth S. Bakker, Robert J. Brederveld, Donald L. DeAngelis, Jan H. Janse, Wolf M. Mooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

43 Citaten (Scopus)
204 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Success of lake restoration depends on spatial aspects of nutrient loading and hydrology'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds