Success of lake restoration depends on spatial aspects of nutrient loading and hydrology

Annette B.G. Janssen (Co-auteur), Dianneke van Wijk, Luuk P.A. van Gerven, Elisabeth S. Bakker, Robert J. Brederveld, Donald L. DeAngelis, Jan H. Janse, Wolf M. Mooij

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

43 Citaten (Scopus)
204 Downloads (Pure)
Filter
Afgelopen

Zoekresultaten