Success stories in landscape management for functional biodiversity: an assessment from 5 west-European countries

G.R. de Snoo, G. Burgio, L. Eggenschwiler, B. Gerowitt, J. Mante, W. Powell, F.A.N. van Alebeek, S. Kragten, W.A.H. Rossing, H.-M. Poehling (Redacteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Success stories in landscape management for functional biodiversity: an assessment from 5 west-European countries'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology