Successful range-expanding plants experience less above-ground and below-ground enemy impact

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    10 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Successful range-expanding plants experience less above-ground and below-ground enemy impact'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology