Successful treatment of chromoblastomycosis of 36 years duration caused by Fonsecaea monophora

M.J. Najafzadeh, A. Rezusta, M.I. Cameo, M.L. Zubiri, M.C. Yus, H. Badali, M.J. Revillo, G.S. de Hoog

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Zoekresultaten