Successful treatment of Cryptococcus gattii neurocryptococcosis in a 5-year-old immunocompetent child from the French Guiana Amazon region

Anne Debourgogne, Ferry Hagen, Narcisse Elenga, Laurence Long, Denis Blanchet, Vincent Veron, Olivier Lortholary, Bernard Carme, Christine Aznar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Successful treatment of Cryptococcus gattii neurocryptococcosis in a 5-year-old immunocompetent child from the French Guiana Amazon region'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences