Succession of the Resident Soil Microbial Community in Response to Periodic Inoculations

Zhikang Wang, Ziyun Chen, George Kowalchuk, Ziheng Xu, Xiangxiang Fu (Co-auteur), Eiko Kuramae

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

119 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Artikelnummere00046-21
TijdschriftApplied and Environmental Microbiology
Volume87
Nummer van het tijdschrift9
Vroegere onlinedatum2021
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit