Successional Changes in a Salt-Marsh Carabid Beetle (Coleoptera, Carabidae) Community after Embankment of the Markiezaat Area

B.C. Verschoor, B.P.M. Krebs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Successional Changes in a Salt-Marsh Carabid Beetle (Coleoptera, Carabidae) Community after Embankment of the Markiezaat Area'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Agriculture & Biology