Successional patterns of key genes and processes involved in the microbial nitrogen cycle in a salt marsh chronosequence

Joana Falcao Salles, Michele C. Pereira e Silva (Co-auteur), Francisco Dini-Andreote, Armando C. F. Dias, Nadine Guillaumaud, Franck Poly, Jan Dirk van Elsas

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)185-201
TijdschriftBiogeochemistry
Volume132
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - jan. 2017
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit