Successional trajectories of soil nematode and plant communities in a chronosequence of ex-arable lands

P. Kardol, M. Bezemer, A. Van der Wal, W.H. Van der Putten

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)317-327
  TijdschriftBiological Conservation
  Volume126
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2005

  Citeer dit