Successive plant growth amplifies genotype-specific assembly of the tomato rhizosphere microbiome

V. Cordovez (Co-auteur), Cristina Rotoni, F. Dini-Andreote, B. O. Oyserman, V.J. Carrión, J.M. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

37 Citaten (Scopus)
201 Downloads (Pure)

Zoekresultaten