Successive plant growth amplifies genotype-specific assembly of the tomato rhizosphere microbiome

V. Cordovez (Co-auteur), Cristina Rotoni, F. Dini-Andreote, B. O. Oyserman, V.J. Carrión, J.M. Raaijmakers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

36 Citaten (Scopus)
199 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Successive plant growth amplifies genotype-specific assembly of the tomato rhizosphere microbiome'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds

Engineering & Materials Science