Sugar catabolism in Aspergillus and other fungi related to the utilization of plant biomass

Claire Khosravi, Tiziano Benocci, Evy Battaglia, Isabelle Benoit, Ronald P de Vries

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Sugar catabolism in Aspergillus and other fungi related to the utilization of plant biomass'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Medicine & Life Sciences