Sugar convertibility in the parasitoid Cotesia glomerata (Hymenoptera: Braconidae)

C. Hausmann, F.L. Wäckers, S. Dorn

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Sugar convertibility in the parasitoid Cotesia glomerata (Hymenoptera: Braconidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Chemical Compounds

  Agriculture & Biology

  Medicine & Life Sciences