Sugarcane pre-sprouted seedlings produced with beneficial bacteria and arbuscular mycorrhizal fungi

L. Rossetto, G.M.F. Pierangeli, Eiko Kuramae, M. Xavier, Matheus Cipriano, A.P.D. da Silveira (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

21 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftBragantia
Volume80
DOI's
StatusGepubliceerd - 2021

Citeer dit