Suicide Is a Confounder in Postmortem Studies on Depression

Juan Zhao, Paul J Lucassen, Dick F Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
108 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)e33-e40
TijdschriftBiological Psychiatry
Volume86
DOI's
StatusGepubliceerd - 18 apr. 2019

Citeer dit