Sulfate analysis in pore water by radio-ion chromatography employing 5-sulfoisophthalic acid as a novel eluent

C.A. Hordijk, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)205-214
  TijdschriftJournal of Microbiological Methods
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1985

  Citeer dit