Sulfate Reduction and S-Oxidation in a Moorland Pool Sediment

E.C.L. Marnette, C.A. Hordijk, N. Van Breemen, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)123-143
  TijdschriftBiogeochemistry
  Volume17
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Citeer dit