Sulfide and cyanide induced mortality and anaerobic metabolism in the arcid blood clam Scapharca inaequivalvis

A. De Zwaan, O. Cattani, V.M. Putzer

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)49-54
  TijdschriftComparative Biochemistry and Physiology - Part C: Toxicology & Pharmacology
  Volume105
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit