Sulfur and iron speciation in surface sediments along the northwestern margin of the Black Sea

J.W.M. Wijsman, J.J. Middelburg, P.M.J. Herman, M.E. Bottcher, C.H.R. Heip

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'Sulfur and iron speciation in surface sediments along the northwestern margin of the Black Sea'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Earth & Environmental Sciences

  Chemical Compounds