Sulfur cycling and methanogenesis primarily drive microbial colonization of the highly sulfidic Urania deep hypersaline basin

S. Borin, L. Brusetti, F. Mapelli, G. D'Auria, T. Brusa, M. Marzorati, A. Rizzi, M. Yakimov, D. Marty, G.J. de Lange, P. Van der Wielen, H. Bolhuis, T.J. McGenity, P.N. Polymenakou, E. Malinverno, L. Giuliano, C. Corselli, D. Daffonchio

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    239 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Sulfur cycling and methanogenesis primarily drive microbial colonization of the highly sulfidic Urania deep hypersaline basin'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Earth & Environmental Sciences