Sulfur Cycling in a Dutch Moorland Pool under Elevated Atmospherics Deposition

T.C. Feijtel, Y. Salingar, C.A. Hordijk, J.P.R.A. Sweerts, N. Van Breemen, T.E. Cappenberg

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)215-234
  TijdschriftWater, Air, & Soil Pollution
  Volume44
  Nummer van het tijdschrift3-4
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit