Sulfaat in veenweiden: gebiedsvreemd of gebiedseigen?

L.P.A. Van Gerven, Rob. F.A. Hendriks, Joop Harmsen, Wim Twisk

Onderzoeksoutput: Working paper/discussiepaperWebartikelProfessioneel

Vertaalde titel van de bijdrageSulphate in peatland:
Originele taal-2Nederlands
UitgeverKoninklijk Nederlands Waternetwerk
StatusGepubliceerd - 23 mei 2013

Citeer dit