SuperHuman: how far will you go? (serious game)

I. van Keulen, P. van Alphen

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormSoftwarePopulair

Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 20 nov. 2012

Citeer dit