Supporting the Exploration of Online Cultural Heritage Collections: The Case of the Dutch Folktale Database

I. E.C. Muiser, Mariët Theune, Ruud de Jong, Nigel Smink, D. Trieschnigg, Djoerd Hiemstra, Th. Meder

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftDigital Humanities Quarterly
Volume11
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 30 dec. 2017

Citeer dit