Supporting Web Archiving via Web Packaging

Sawood Alam, Michele C. Weigle, Michael L. Nelson, Martin Klein, Herbert Van de Sompel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

40 Downloads (Pure)

Samenvatting

We describe challenges related to web archiving, replaying archived web resources, and verifying their authenticity. We show that Web Packaging has significant potential to help address these challenges and identify areas in which changes are needed in order to fully realize that potential.
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's3
TijdschriftarXiv
Volume1906.07104
Nummer van het tijdschriftv1
StatusGepubliceerd - 17 jun. 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Supporting Web Archiving via Web Packaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit