Supporting Web Archiving via Web Packaging

Sawood Alam, Michele C. Weigle, Michael L. Nelson, Martin Klein, Herbert Van de Sompel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

15 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Supporting Web Archiving via Web Packaging'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering & Materials Science