Suppressive lateral interactions at parafoveal representations in primary visual cortex.

A. Pooresmaeili, J.L Herrero, M.W. Self, P.R. Roelfsema, A. Thiele

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)12745-12758
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume30
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit