Suprachiasmatic control of corticosterone and melatonin release via its peptidergic transmitters

A. Kalsbeek, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftThird International Congress of Neuroendocrinology
VolumeP 4.1
StatusGepubliceerd - 1994

Citeer dit