Suprachiasmatic GABAergic inputs to the paraventricular nucleus control plasma glucose concentrations in the rat via the sympathetic innervation of the liver

A. Kalsbeek, S. La Fleur, C. van Heijningen, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)7604-7613
TijdschriftJournal of Neuroscience
Volume24
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit