Suprachiasmatic nucleus lesion increases corticosterone secretion

R.M. Buijs, A. Kalsbeek, T.P. van der Woude, J.J. van Heerikhuize, S. Shinn

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

269 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TijdschriftAmerican Journal of Physiology
Volume264
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit